SCHODY W OGRODZIE

STUDIO CASCIARRI / SCHODY W OGRODZIE

Nowe schody powstały, aby połączyć letnią jadalnię z dolnym ogrodem bez konieczności przechodzenia przez główne wejście. Projekt zakładał maksymalne wtopienie nowej bryły w istniejącą zabudowę bez dewastacji istniejącego, pięknego drzewa. Schody oplatają drzewo i obie formy idealnie się uzupełniają. Prezentowane schody są drobnym fragmentem dużej realizacji.

Zdjęcia pokazują ogród przed zmianami, wizualizację projektu oraz wykonane schody.